newsletter rss
HotNews.ro

Lansarea proiectului „Universităţi all-inclusive”


PDF Print
A | a
E-mail
de ana_leu | Marţi, 24 martie 2015, 14:22 webReleases | CSR/Lobby/Advocacy

IniÅ£iativa vizează cele patru universităţi de stat din Timişoara – Universitatea de Vest, Universitatea Politehnica, Universitatea de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş”, Universitatea de ŞtiinÅ£e Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului -  şi urmăreşte atingerea următoarelor obiective:

·         evaluarea stadiului în care se află implementarea / adoptarea Cadrului de Incluziune a StudenÅ£ilor cu Dizabilităţi, elaborat de CED, în cele patru universităţi;

·         dobândirea de cunoştinÅ£e de către personalul responsabil cu implementarea Cadrului de Incluziune, în domeniul instrumentelor şi mecanismelor de accesibilizare pentru studenÅ£ii cu dizabilităţi;

·         promovarea unei culturi caracterizate prin atitudini de respect şi incluziune în campusurile universitare.

Proiectul se compune din următoarele activităţi:

·         workshop exploratoriu cu reprezentanÅ£i cheie ai comunităţii academice din Timişoara şi partenerul elveÅ£ian, pentru o analiză comparativă a mecanismelor care asigură accessibilitatea universităţilor;

·         seminarii în ElveÅ£ia pentru a facilita schimbul de know-how dintre experÅ£ii români şi elveÅ£ieni;

·         workshop cu membrii comunităţii academice din Timişoara, pentru împărtăşirea cunoştinÅ£elor dobândite în timpul seminariilor din ElveÅ£ia;

·         înfiinÅ£area unui task grup, în fiecare universitate, în vederea monitorizării progresului făcut în domeniul îmbunătăţirii accesibilităţii;

·         competiÅ£ia „Campanii de advocacy pentru un campus incluziv” care se adresează organizaÅ£iilor studenÅ£eşti;

·         crearea site-ului „Universităţi all-inclusive”;

·         organizarea unui eveniment de promovare româno-elveÅ£ian „Universităţi all-inclusive” care va disemina rezultatele proiectului şi va anunÅ£a câştigătorii competiÅ£iei mai sus menÅ£ionate.


Pentru mai multe informaţii despre proiect, vă rugăm să contactaţi Centrul Euroregional pentru Democraţie la tel. 0356 40 11 39, email: anaclaudia_leu@yahoo.com. Persoană de contact: Ana Leu, Manager proiect.

  168 vizualizari
WebPR

HotNews.ro
Despre noi:
Parteneri Media:
powered by
developed by
Cookie Settings